Sprawdź, jak przebiega budowa osiedla Punkt Południowa

Dziennik Budowy